Strada Foisorului 119, Sector 3, Bucuresti
+40723 929 011
bisericafoisor@gmail.com

Cantina Sociala

Biserica Parohiei Foisor

ASOCIAȚIA DIACONIA FILIALA SECTOR 3

CANTINA SOCIALĂ SFÂNTA MARIA

Dăruind vei dobândi ( Părintele Nicolae Steinhardt )

Scurt istoric
Asociația Diaconia Filiala Sector 3, din cadrul Protoieriei Sector III Capitală a inaugurat în ziua de 8 septembrie 2015, Cantina socială Sfânta Maria.

Cantina Sfânta Maria, acordă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații financiare și materiale precare, dar și cu situații medicale deosebite, având drept scop reinserția socială a persoanelor marginalizate și asigurarea unei mese necesară existenței.
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Cantina socială Sfânta Maria este religios – caritabil și se realizează prin oferirea unei mese calde (masa de prânz). Categoriile sociale cărora se adresează serviciul social sunt persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități și familii defavorizate.
Prin înființarea acestei cantine sociale se dorește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin asigurarea necesarului caloric și proteic zilnic, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

Resurse umane implicate
Activitatea Cantinei sociale Sfânta Maria este coordonată de Consiliul Director al Asociației Diaconia Filiala Sector 3:

 • Pr. Busuioc Florin, președinte;
 • Pr. Nicolaescu Sergiu, membru;
 • Mănescu Andrada-Mihaela, membru.
  Conform Hotărârilor Consiliului Director, Cantina socială Sfânta Maria funcţionează cu un număr de 4 angajați, după cum urmează:
 • dna. Vasile Paula Luminița, administrator;
 • dna. Moraru Mariana, bucătar;
 • dna. Matei Marilena, inspector resurse umane;
 • dna. Mănescu Andrada-Mihaela, asistent social;
 • SC. ACCREDO CONTA SRL, asigură serviciile de contabilitate.
  Beneficiarii cantinei
  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina socială Sfânta Maria sunt:
  a) persoane vârstnice:
 • care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege și nu au familie care să-i ajute;
 • nu au locuință proprie,
 • veniturile nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent,
 • nu se poate autogospodări sau se află în imposibilitatea de a-și pregăti hrana necesară traiului zilnic.
  b) copii;
  c) persoane cu dizabilități;
  d) persoane aflate în risc de marginalizare socială;
  e) familii defavorizate:
 • nu au loc de muncă,
 • locuiesc în condiții improprii,
 • au unul sau mai mulți copii în întreținere.
  f) persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici.

Activități
Cantina oferă hrană caldă, consiliere spirituală și socială pentru aproximativ 64 de persoane. Beneficiarii sunt persoane și familii aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială: copii proveniți din familii numeroase care trăiesc în condiții precare, familii monoparentale, familii sărace de romi, persoane fără adăpost, vârstnici fără sprijin familial și cu venituri mici, persoane cu handicap.
În cadrul cantinei sociale Sfânta Maria sunt pregătite și distribuite zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12 – 14, un număr de aproximativ 64 de porții de hrană caldă pentru persoanele înscrise în acest program.
Hrana este pregătită la sediul cantinei de către un bucătar angajat, iar pentru asigurarea activității de aprovizionare cu alimente, materiale de întreținere, etc., se ocupă administratorul.
La sediul cantinei, s-a derulat proiectul Primii pași împreună, cu prilejul începutul noului an școlar, care a avut ca scop acoperirea necesarului de rechizite pentru copiii proveniți din familii defavorizate. Astfel, 300 de copii au beneficiat de ghiozdane echipate cu rechizite.
În luna decembrie 2017 a fost semnat Contractul de sponsorizare între S.C. MEGA IMAGE S.R.L., în calitate de SPONSOR și Asociația Diaconia Filiala Sector 3, în calitate de BENEFICIAR. Pe baza acestui contract se derulează un proiect ce constă în preluarea de produse alimentare, care sunt oferite sau gătite în scopul consumului de către persoanele defavorizate înscrise în cadrul cantinei sociale Sfânta Maria.

Rezultate
Activitățile sociale desfășurate ne-au arătat că ajutorul acordat aduce multă bucurie și sprijin în familiile defavorizate și în același timp am realizat și necesitatea de extindere a activităților și a măririi numărului de beneficiari.
Prin serviciile oferite în cadrul proiectelor social-filantropice și culturale se dorește îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială și promovării incluziunii sociale.

DREPTURILE BENEFICIARULUI:

a) Să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b) Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c) Să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d) Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e) De a fi informat asupra:

 • drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și a situațiilor de risc;
 • modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
 • oportunității acordării altor servicii sociale;
 • Regulamentului de Ordine Interioară.
  f) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI:

b) Să furnizeze corect informaţiile solicitate cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită verificarea veridicității acestora;
d) Să furnizeze documentele necesare întocmirii dosarului social, precum şi în vederea reevaluării periodice (trimestrial) sau când situația impune;
e) Să anunțe orice modificare (componenţa familie, venituri, schimbare domiciliu, etc.) intervenită în legătură cu situația sa personală (în termen 3 zile), pe parcursul acordării serviciului social;
f) Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al cantinei sociale (reguli de comportament, program, etc.);
g) Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţia familială, socială, medicală şi economică;
j) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală.

Cantina își desfășoară activitatea în imobilul situat în București, Strada Regenerării, Nr. 2, Sector 3.
Telefon : 0213276271 / 0213149612
Președinte: Preot Florin Busuioc
Asistent social : Mănescu Andrada-Mihaela (0765350216)